• Pristatymo kaina

    • Lietuvos paštu 3.99€
    • Kurjeriu 4.49€
    • Kurjeriui apmokant už prekes grynais 6.49€

Prekėms kurių svoris daugiau nei 2 kg taikomas papildomas 1 € pristatymo mokestis už kiekvieną kilogramą. Užsakytos prekės išsiunčiamos per 1-5 darbo dienas.

Papildoma pristatymo informacija:
1. Pardavėjas gali iš anksto neinformavęs Pirkėjo anuliuoti jo užsakymą, jei Pirkėjas, pasirinkęs apmokėjimą per elektroninę bankininkystę arba apmokėjimą banko pavedimu, nesumoka už prekes per 3 (tris) darbo dienas, taip pat jei Pirkėjas, pasirinkęs apmokėjimą grynais pinigais, neatsiima savo prekių per 10 (dešimt) darbo dienų nuo Pardavėjo susisiekimo su Pirkėju dienos.
2. Pirkėjas užsakymo metu įsipareigoja nurodyti tikslią prekių pristatymo vietą ir pašto kodą.
3. Pirkėjas įsipareigoja prekes priimti pats. Tuo atveju, kai jis prekių pats priimti negali, o prekės pristatytos nurodytu adresu ir remiantis kitais Pirkėjo pateiktais duomenimis, Pirkėjas neturi teisės reikšti Pardavėjui pretenzijų dėl prekių pristatymo netinkamam subjektui.
4. Nustatęs, kad gautų prekių kiekis neatitinka faktinį prekių kiekį, Pirkėjas gali tęsti prekių priėmimą vienašališkai, tačiau privalo nedelsiant, bet ne vėliau kaip kitą darbo dieną pranešti raštu arba žodžiu Pardavėjui apie rastus neatitikimus.
5. Pardavėjas, gavęs pranešimą, privalo ne vėliau kaip kitą darbo dieną raštu arba žodžiu atsakyti Pirkėjui.
6. Prekes pristato Pardavėjas arba jo įgaliota transporto įmonė.
7. Į pristatymo kainą nėra įskaičiuota prekės iškrovimo kaina, kai siuntos svoris didesnis nei 50 kg. Už šią paslaugą moka Pirkėjas.
8. Prekės pristatymo metu Pirkėjas privalo kartu su Pardavėjo ar jo įgaliotos transporto įmonės atstovu patikrinti siuntos būklę, prekių kiekį, kokybę ir asortimentą. Pirkėjui arba kitam prekę priimančiam asmeniui pasirašius važtaraštyje be pastabų, laikoma, kad siunta perduota nepažeista ir vėliau pretenzijos dėl siuntos pakuotės pažeidimo nepriimamos.
9. Pardavėjas neatsako už tai, kad Pirkėjui nebuvo pristatytos ar buvo pavėluotai pristatytos užsakytos prekės, jei tai įvyko dėl trečiųjų asmenų kaltės ar dėl aplinkybių, kurių Pardavėjas negalėjo kontroliuoti ir protingai numatyti Pirkimo–pardavimo sutarties sudarymo metu ir negalėjo užkirsti kelio šių aplinkybių ar jų pasekmių atsiradimui.
10. Jeigu prekių priėmimo metu tarp Šalių kyla ginčų nustatant prekių kokybės neatitikimo ar kiekio trūkumo priežastis, bet kurios iš Šalių nuožiūra kviečiamas nepriklausomas prekių ekspertizę atliekančios įmonės (institucijos) atstovas.
11. Prekinės ekspertizės išlaidas apmoka Pardavėjas tik tuo atveju, jei yra įrodoma, kad pateiktos prekės neatitinka sutarties reikalavimų, nepriklausomai nuo to, kieno iniciatyva paskirta prekinė ekspertizė.
12. Jei dėl kokių nors priežasčių Pardavėjas užsakytų prekių negali pristatyti sutartu laiku, nedelsiant informuoja Pirkėją apie tai priimdamas užsakymą arba iš karto, kai tik tapo aišku, kad bus praleistas prekių pristatymo terminas.
13. Jei Pardavėjas negali pristatyti užsakytos Pirkėjo prekės, Pardavėjas įsipareigoja pasiūlyti Pirkėjui analogišką ar kiek įmanoma panašesnę prekę. Jeigu Pirkėjas su šiuo pasiūlymu nesutinka, Pardavėjas grąžina Pirkėjo sumokėtus pinigus per 5 darbo dienas.
14. Pirkėjui negavus prekių per sutartą pristatymo terminą, jis privalo nedelsdamas, bet ne vėliau kaip per 1 (vieną) darbo dieną nuo termino pabaigos, apie tai raštu informuoti Pardavėją. Pirkėjui laiku neinformavus Pardavėjo apie prekių negavimą per sutartą pristatymo terminą, laikoma, kad Pirkėjas prekes gavo laiku ir į užsakyme nurodytą vietą.
15. Prekes Pardavėjas pristato visoje Lietuvoje, išskyrus Kuršių Neriją.

Grąžinimas
1. Pirkėjas gali grąžinti prekes Pardavėjui vadovaujantis LR įstatymais.
2. Pirkėjas turi teisę grąžinti prekes pranešdamas apie tai Pardavėjui raštu (elektroniniu paštu, nurodant pageidaujamą grąžinti prekę ir jos užsakymo numerį) ne vėliau kaip per 14 (keturiolika) darbo dienų nuo prekės pristatymo dienos.
3. Prekės grąžinamos originalioje prekės ir siuntos pakuotėje . Prekė turi būti nepraradusi prekinės išvaizdos, nepažeistos etiketės, nenuplėštos apsauginės plėvelės, jei tokios yra. Prekė negali būti naudota ar kitaip sugadinta. Grąžinant būtina pridėti originalią sąskaitą faktūrą, kurią gaunate su preke.
4. Pardavėjas turi teisę nepriimti Pirkėjo grąžinamų prekių, jei Pirkėjas nesilaiko šioje sutartyje nustatytos prekių grąžinimo tvarkos.
5. Pirkėjas negali grąžinti tokių prekių, kurių grąžinimo galimybės nenustato Lietuvos Respublikos teisės aktai.
6. Nekeičiamos ir negrąžinamos kokybiškos prekės, atvežtos ir parduotos pagal specialius išankstinius užsakymus.
7. Pirkėjas gali grąžinti prekes per jas pristačiusį kurjerį arba išsiųsdamas paštu ne vėliau, kaip per 14 darbo dienų nuo prekės pristatymo Pirkėjui dienos. Tokiu atveju Pirkėjui grąžinama visa už grąžintas prekes sumokėta jų kaina, tačiau jam negrąžinamos ir nekompensuojamos prekės pristatymo išlaidos. Prekių grąžinimo Pardavėjui išlaidas apmoka Pirkėjas. Už prekes, kurios grąžinamos laikantis šiame punkte numatytų sąlygų, Pirkėjo sumokėti pinigai yra grąžinami ne vėliau, kaip per 15 darbo dienų nuo Pirkėjo grąžinamų prekių pristatymo Pardavėjui dienos.
8. Nekeičiamos ir negrąžinamos prekės atvežtos ir parduotos pagal specialius išankstinius užsakymus.